Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

Decydując się na wynajem mieszkania, z punktu widzenia właściciela liczymy, że w bezproblemowy sposób uda nam się uzyskać zakładaną kwotę, która będzie naszym stałym źródłem dochodu, najemca zaś chce mieć komfortowe lokum za jak najniższą cenę. Aby tak się stało, trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych zasad, dzięki którym oszczędzimy sobie późniejszych kłopotów na etapie egzekwowania wzajemnych ustaleń.

Spisanie umowy

Najważniejszą kwestią, którą należy wziąć pod uwagę przy bezpiecznym wynajęciu mieszkania, jest ustalenie wszystkich najważniejszych porozumień w ramach umowy pisemnej. Wówczas ich realizacja, czyli chociażby terminowe realizowanie należności, usuwanie ewentualnych usterek czy inne sporne kwestie są szczegółowo ustalone i nie powinny wywoływać konfliktów.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Stworzenie przy podpisywaniu umowy protokołu zdawczo-odbiorczy sprawi, że nie będzie żadnych kontrowersji, kiedy powstały zniszczenia – czy były one już wcześniej, czy za ich spowodowanie odpowiada najemca. Dokumentacja fotograficzna będzie wówczas niezbitym dowodem stanu faktycznego, wpływającym na bezpieczne wynajęcie mieszkania.

Uzgodnienie najważniejszych warunków

Jeśli nie chcemy, aby obowiązywały ustawowe warunki dotyczącego wynajmów lokali, warto uzgodnić na piśmie przejrzyste ustalenia dotyczące wysokości czynszu oraz kaucji, terminów oraz sposobów płatności, ale także okresów wypowiedzenia umowy dla każdej ze stron. Dzięki temu zarówno właściciel jest zabezpieczony na ewentualność chociażby braku uiszczania płatności w terminie, a najemca ma pewność, że nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów.

Korzystanie z najmu okazjonalnego


Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób chcących bezpiecznie wynająć mieszkanie jest skorzystanie z najmu okazjonalnego. To rozwiązanie prawne pozwala na eksmisję osoby, która nie wywiązuje się z płatności. Jest to przede wszystkim zabezpieczenie dla właściciela lokalu, choć w pisemnym porozumieniu notarialnym powinna zostać zawarta lokalizacja, do której w przypadku niewywiązania się z warunków będzie mógł się przenieść najemca, aby zabezpieczyć również jego warunki bytowe.

Formularz Kontaktowy

Umów się z nami na spotkanie

Administratorem danych osobowych jest ELANDOM Nieruchomości z siedzibą przy ul. Skłodowskiej 14, 05-420 Józefów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@elandom.pl… czytaj więcej